Efter ett par år som anställd öppnar jag upp Linrilådan så smått igen och accepterar uppdrag inom systemutveckling, men också inom agila utvecklingsmetoder och utvecklingsprocesser. Jag kan alltså hjälpa ert team att introducera eller utveckla er scrumprocess och hjälpa er att kvalitetssäkra er utveckling genom agila metoder och god kodvård.