Vi har bestämt att stödja Cancerfonden med 2.5 % av vår omsättning. Cancer drabbar många av oss, både om man själv blir sjuk och om en närstående eller vän drabbas. Endast forskning kan skapa nya sätt att stoppa och bota cancer i framtiden.

Det finns många organisationer som arbetar för att stoppa cancer och stötta de som på olika sätt blir drabbade. Vi har valt Cancerfonden. Välj att stödja en eller flera organisationer du brinner för, men låt inte ditt beslut rinna ut i sanden. Stödet behövs nu.